Tento příklad demonstruje rychlost funkce topoGetAltitudes() pro získání nadmořské výšky několika bodů zároveň.

Pro generování skupiny bodů použijte tlačítko pod mapou, myší lze přidávat body po jednom.