Tento příklad ukazuje, jak výsledky funkce topoGetAltitude() zobrazit přímo ve vizitce daného bodu. Klikněte na značku.